MOCARNA MODLITWA

Modlitwa jest dla naszej duszy tym, czym deszcz dla ziemi. Nawoźcie ziemię, ile chcecie, a i tak, jeżeli brakuje deszczu, wszystko, co robicie, na nic.
Św. JAN MARIA VIANNEY

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocarna Modlitwa

To jest wymagający rok. Rok, w którym jak nigdy czujemy, że potrzebujemy wsparcia, bliskości, modlitwy. Ten Adwent to czas, w którym wiemy, że niewiele od nas zależy, a Pan przychodzi! To adwent oczekiwania, adwent nawrócenia, adwent wspólnoty. 

Nasi Mocarze otrzymali od Was tyle dobra – Dom Mocarzy jest przykryty dachem, trwają dalsze prace. Dlatego chcemy w tym adwencie się Wam odwdzięczyć. Tym, co mamy najcenniejszego – modlitwą, mocarną modlitwą za Ciebie i Twoje intencje. Taką wytrwałą, codzienną, pełną wiary i ufności. Wierzymy, że modlitwa naszych Mocarzy trafia do Pana prostą ścieżką. I oni chcą prosić za Tobą, by Pan Ci błogosławił. 

Niech błogosławieństwo się hojnie rozlewa, na Twój dom, na ludzi Tobie bliskich, na sprawy, które kłopoczą Twoje serce. 
Łączmy się w tej modlitwie!

Siostry i Mocarze

Mocarna Modlitwa

6 + 8 =

 

Prośby modlitwę prosimy pisać na adres s. Kamili: smkamila.cr@gmail.com