Wspomóż modlitwą

Nasi przyjaciele i darczyńcy mają ogromne serca, podobnie jak wielkie serca mają Mocarze dlatego jesteśmy przekonani, że choć budowa Domu Mocarzy to wielkie dzieło, ważne i piękne jednak nie jest wystarczające by zaspokoić pragnienia ludzi chcących nieść miłosierdzie innym, dlatego zapraszamy również do Pancerza. 

Jak to działa?

Jest to nasze nowe dzieło, przez które pragniemy nieść pomoc już nie tylko Mocarzom ale wszystkim osobom doświadczonym jakimkolwiek Krzyżem. Pragniemy jak Szymon z Cyreny nosić Krzyż Jezusa, mieszkającego w sercach tych najsłabszych i najbardziej bezbronnych.

A potrzeba naprawdę niewiele albo tylko JEDNEGO – Boga samego, dlatego nieśmy poprzez modlitwę Jezusa wszystkim potrzebującym.

On woła PRAGNĘ miłości, troski, nadziei, pragnę Ciebie – Twojej modlitwy, Twojej wiary, która mała jak ziarnko gorczycy jest w stanie unieść cały świat, gdy jest złożona w ręce Wszechmocnego.

Jeśli marzysz by swoim życiem nieść innym pomoc i wsparcie…
Jeśli Twoje serce pragnie więcej niż zwykłe codzienne sprawy…
Jeśli nie jest Ci obojętny los najsłabszych…

Nasze zaproszenie jest skierowane właśnie do Ciebie! To właśnie Ty możesz stać się prawdziwym Mocarzem Ducha, nawet jeśli sam czujesz się słaby. Pan przecież powiedział:

Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. (2Kor 12,9)

Wszystkich, którzy czują się do tego wezwani zapraszamy do codziennej modlitwy Pancerza w obronie życia. Mamy też specjalną skrzynkę intencji, przez którą będziemy wzajemnie siebie wspierać, gdzie możecie wpisać wszystkie sprawy ukryte w Waszych sercach. 

Mocarze oraz Siostry Zmartwychwstanki z Mocarzewskiego klasztoru zapewniają, że intencje te będą w swych modlitwach zanosić do Boga a raz w miesiącu w naszej Mocarzewskiej Kaplicy w intencji naszych dobroczyńców oraz we wszystkich intencjach umieszczonych w skrzynce intencji zostanie odprawiona Msza święta.

W tym miesiącu modlimy się za rządzących krajami świata, aby ich serca były otwarte na dar POKOJU, a ich czyny i decyzje płynęły z szacunku wobec życia i pragnienia prawdziwego dobra dla narodów i konkretnych ludzi, zwłaszcza najuboższych. 

 

Dołącz do grupy Pancerza

Wspieraj modlitwą powstawanie Domu Mocarzy i intencje naszych Darczyńców. Wypełnij poniższy formularz, aby dostawać regularnie intencje i modlitwy: