Dzień Dziecka w Sannikach

Dzień Dziecka w Sannikach

Dzień dziecka w Sannikach Było dużo atrakcji, pokazów artystycznych i aktywności Mocarze dzielnie mierzyli się z zadaniami, za których wykonanie otrzymywali pieczątki, na koniec za komplet pieczątek każdy otrzymał upominek    
Dzień Dziecka Caritas

Dzień Dziecka Caritas

Radość Dnia Dziecka to coś na co czekamy cały rok Również i tym razem moc atrakcji zapewnił nam #CaritasPolska. Pudełka szczęścia wręczane m. in przez Pirata #MaurycyPieńkowski i Króla #MaciejDubicki kryły w sobie iście królewsko- pirackie skarby Wymarzone bajkowe...
Mini Olimpiada

Mini Olimpiada

Mini Olimpiada wyzwoliła we wszystkich uczestnikach mnóstwo pozytywnych emocji i nie tylko Adrenalina – czyli darmowa moc, z której należy w stanie stresu zrobić użytek, była w czasie zawodów niezwykle potrzebna i tak naprawdę wszystkie konkursy sportowe i...

Światowy Dzień Ziemi to największe i najbardziej popularne święto ekologiczne na świecie. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. My również tego dnia spotkaliśmy się na apelu...
“Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

“Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt...
Niedziela Biblijna

Niedziela Biblijna

Trzecia niedziela wielkanocna przeżywana jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna jednocześnie Tydzień Biblijny. Celem jest zwrócenie uwagi wiernych na moc Słowa Bożego, które może stać się drogowskazem na drodze chrześcijańskiego życia.