Kochani Darczyńcy i Przyjaciele Domu Mocarzy❤️❤️

Dzisiaj od samego rana na budowie Panowie pracują przy betonowaniu kolejnej części stropu??Tym razem wbudowano w strop 12 ton stali zbrojeniowej oraz ok. 250 ton betonu?
❤️DZIĘKUJEMY❤️, bo to dzięki Wam to wszysto może się dziać! To dzięki Wam budowa cały czas posuwa się do przodu. Niech Dobry Bóg będzie uwielbiony w tym dziele i tysiąckrotnie wynagrodzi Wam wszelkie dobro.