Kochani, prace nie zwalniają – dziś zdjęciowy raport z naszej wycieczki na budowę: