Kochani Przyjaciele i Cudowni Darczyńcy

15.05.2019 był wyczekiwanym dniem przez nas wszystkich. Podpisaliśmy umowę inaugurującą rozpoczęcie budowy Domu Mocarzy, poświęciliśmy kapliczkę św. Józefa i wkopaliśmy łopatę na placu budowy.
I to wszystko dzięki WAM!!! To Boża Opatrzność, która czuwa nad ubogimi tego świata i wasze hojne serca ????? budują DOM MOCARZY? DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI?????