Kochani Darczyńcy❤️❤️❤️❤️ i Przyjaciele Domu Mocarzy🏠 ❤️❤️❤️
Wczoraj od samego rana na budowie Panowie pracowali przy betonowaniu kolejnej części stropu (już nad pierwszym piętrem) Tym razem wbudowano w strop 129 m3 betonu, czyli 323 tony oraz 6 ton stali zbrojeniowej😲😮
❤️❤️❤️DZIĘKUJEMY❤️❤️❤️, bo to dzięki Wam to wszysto może się dziać! To dzięki Wam budowa cały czas posuwa się do przodu. Niech Dobry Bóg będzie uwielbiony w tym dziele i tysiąckrotnie wynagrodzi Wam wszelkie dobro