Bardzo ❤❤❤DZIĘKUJEMY❤❤❤ Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej z obwodu Płockiego za zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz Domu Mocarzy.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za podjęcie trudu związanego ze zbiórką żywności, poświęcony czas i otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych.