„W dniu Chrztu Świętego, stałeś się częścią Świata Bożego.
I odtąd zawsze Anieli w niebie, we dnie i w nocy, strzec będą Ciebie.
Święci się będą modlić żarliwie, abyś przeżył życie szczęśliwie. A dobry Jezus, Król nad Królami,
kierować będzie Twymi krokami…”
Trudno by było znaleźć lepszy komentarz do Uroczystości Chrztu świętego naszego Natanka, więc niech te słowa, w sieci znalezione, staną się naszymi dla niego życzeniami na ten nowy czas życia Bożego Dziecka.Natanku rośnij w łasce u Boga i u ludzi ♥️