Dziękujemy za otwartość, wielkie serca, wielkoduszne gesty hojności…🤗 Dziękujemy, że w tym głośnym świecie postanowiliście wspomóc naszą cichą oazę, w której nasi Mocarze mają swoje ukryte światy…🤗 Dziękujemy Ks. Biskupowi Szymonowi Stułkowskiemu i wszystkim Księżom
z diecezji płockiej za okazaną nam pomoc finansową przeznaczoną na wyposażenie kaplicy w nowopowstającym Domu Mocarzy🤗 Wierzymy, że ta kaplica będzie miejscem cudownych spotkań z Panem Jezusem na modlitwie i że już niebawem będziemy wspólnie adorować Pana.🙏
#kaplica #dar #diecezjapłocka #pomoc #jałmużna

Pokaż mniej