Wielkim wyzwaniem, a zarazem darem jest być wychowawcą Mocarzy. Dziś doświadczyliśmy Mocarnej miłości naszych podopiecznych. W naszej pracy ważne są dla nas słowa wielkiego przyjaciela dzieci Janusza Korczaka „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”