„…I pomyśl, jakie to dziwne,�że Bóg miał lata dziecinne,�matkę, osiołka, Betlejem.”
Jan Twardowski