Patrząc każdego dnia na codzienne zmagania naszych Mocarzy z własnymi słabościami, dostrzegamy wielką moc ich serc, siłę ich ducha i niezłomną wiarę
w siebie i drugiego człowieka. Tego, który rozumie, wspiera, pomaga, troszczy się, szanuje, kocha… Jesteśmy dumni, że możemy być obok i stwarzać możliwości do bycia szczęśliwymi… Tak po prostu… Pomagać być sobą naszym mocarnym dzieciakom. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami skłania do refleksji i zachęca do szerszego patrzenia na potrzeby tych osób. Tak naprawdę każdy Mocarz jest ważny i zdjęcie każdego powinniśmy dziś umieścić na tablicy, ale te kilka fotek to dowody na to, że nie wolno patrzeć tylko przez wąską dziurkę od klucza…. Bo wtedy widzimy tylko wycinek, zazwyczaj niemiarodajny do obrazu całości. Osoby niepełnosprawne cierpią będąc postrzegane stereotypowo. Patrzmy szerzej , a najlepiej sercem ♥️, bo tylko patrząc sercem ♥️ zobaczymy ogrom Miłości jaki chcą nam przekazać.