Dziękujemy, że po raz kolejny mogliśmy być częścią tej wielkiej międzynarodowej wspólnoty, dla której najważniejszy jest drugi człowiek. Człowiek będący w potrzebie, człowiek będący na życiowym zakręcie, potrzebujący wsparcia, pomocy i zrozumienia. Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny SHOM to inicjatywa, dzięki której nasz Dom Mocarzy uzyskuje wsparcie w postaci promocji, nawiązania kontaktów oraz pozyskania funduszy. Jesteśmy mocarnie wdzięczni za dobro, którego doświadczamy💙