W tym roku szkolnym grupa chłopców pod czujnym ? p. Kamili przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocja”. Jednym z celów projektu jest wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości??? Czyli tak naprawdę coś co robimy na co dzień od baaaardzo, baaaardzo daaawna,? a udział w projekcie jest potwierdzeniem takowych działań?

Celami projektu jest

  • Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci
  • Dostrzeganie podobieństw i różnic między innymi ludźmi
  • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu oraz nabywanie przez wspólny kontakt, nowych doświadczeń, zawierania nowych znajomości oraz współpracy między szkołami
  • Nauka dzieci akceptacji wobec osób różniących się od siebie między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np.chorobami serca, autyzmem, cukrzycą
  • Kształtowanie postaw empatii wobec inności oraz budowanie przyjaznego klimatu integracji
  • Nauczenie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi pomimo różnic, które posiadamy
  • Eliminowanie zachowań agresywnych
  • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski, bądź ewentualnej migracji.