Ant. Bądźmy wierni jak aniołowie i dzieci, * wołając do Zwycięzcy śmierci: / Hosanna na wysokości. ?✝️