Zaczynamy Nowy Rok Szkolny ?? Cieszymy się… ? Ale, jak to trafnie określił nasz Ks. Biskup Wojciech Osial, „nasz entuzjazm jest w granicach normy”?