W tym tygodniu podsumowaliśmy akcję Sprzątania Świata. Jak wiadomo w tym roku myślą przewodnią było hasło „Sprzątanie świata łączy ludzi”. To oczywiście najprawdziwsza prawda, ale my zaznaczyliśmy, że najlepiej jest zacząć od siebie i zadbać o nasz mały mocarzewski świat. Krótka inscenizacja „Pan Jan i Śmieciowy Kram”, pokazała nam jak łatwo gromadzić śmieci i że trzeba wiedzy i wysiłku żeby te śmieci we właściwy sposób segregować i przetwarzać😉