W trwającym Tygodniu Biblijnym ?? postanowiliśmy wspólnie pochylić się nad Słowem Bożym ? i posłuchać ?, co Pan Jezus chce nam powiedzieć. Nasi Mocarze, i w ogóle dzieci, są obdarzone niezwykłą intuicją rozumienia Słowa Bożego ??. Przeczytane Słowo zilustrowali niezwykle głęboko i wyraziście. Warto więc skorzystać z tej wrodzonej dziecięcej wrażliwości i już od najmłodszych lat wspólnie czytać Biblię.