W trwającym Tygodniu Biblijnym 📖😇 postanowiliśmy wspólnie pochylić się nad Słowem Bożym 📖 i posłuchać 👂, co Pan Jezus chce nam powiedzieć. Nasi Mocarze, i w ogóle dzieci, są obdarzone niezwykłą intuicją rozumienia Słowa Bożego 📖😇. Przeczytane Słowo zilustrowali niezwykle głęboko i wyraziście. Warto więc skorzystać z tej wrodzonej dziecięcej wrażliwości i już od najmłodszych lat wspólnie czytać Biblię.